Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi, Quang Huy;  Advisor : Lê, Thị Anh Vân (2015)

  • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về quản trị nhân lực và đào tạo quản lý, phân tích thực trạng công tác đào tạo cán bộ quản lý tại công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ quản lý của công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim.