Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê, Thùy Linh;  Advisor : Trần, Văn Bình (2011)

  • Luận văn trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ; thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần Thiết bị thủy lợi và một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty.