Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Ngọc Ánh;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nhân sự và quản trị nhân sự của DN, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhân sự tại công ty VAMC, đề xuất một số giải pháp cụ thể để khắc phục nhược điểm và đưa ra định hướng mới phù hợp để hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại VAMC trong tương lai gần.

 • Thesis


 • Authors : Mai, Thị Thủy;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2016)

 • Hệ thống những vấn đề cơ bản về công tác quản trị nguồn nhân lực, Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn, thuận lợi và các nội dung của công tác quản trị nguồn nhân lực của Viện Địa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Địa lý thuộc&#x...

 • Thesis


 • Authors : Trần, Thanh Hà;  Advisor : Nguyễn, Danh Nguyên (2016)

 • Tổng hợp cơ sở lý luận liên quan đến Chiến lược kinh doanh và chiến lược nhân sự; giới thiệu tổng hợp thông tin về Công ty TNHH MTV Cao sư Hương Khê Hà Tĩnh và phân tích thực trạng công tác quản lý nhân lực, xây dựng chiến lược nhân sự tại Công ty và kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng chiến lược nhân lực tại Công ty TNHH MTV Cao&...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Đức Hiếu;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2016)

 • Luận văn cung cấp những thông tin và luận cứ khoa học về lòng trung thành của nhân viên với Công ty, để từ đó các nhà quản trị trong Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí nắm bắt được, dựa vào đó đề ra các chính sách cụ thể nhằm giữ chân nhân viên giỏi, nâng cao sự trung thành của nhân viên với công ty, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả...

 • Thesis


 • Authors : Đặng, Thị Thanh Loan;  Advisor : Nguyễn, Văn Nghiến (2016)

 • Luận văn trình bày khái quát lý thuyết về quản trị nhân sự bao gồm các khái niệm về quản trị nhân sự, nhân tố ảnh hưởng và nội dung, chức năng chủ yếu của quản trị nhân sự và phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Austdoor miền Bắc.Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Austdoor miền Bắc