Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi, Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn, Bá Ngọc (2014)

  • Trình bày lý luận về cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng cán bộ công chức. Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor : Phạm, Thị Kim Ngọc (2016)

  • Luận văn hệ thống hóa về cơ sở lý luận về Quản trị nguồn nhân lực, chất lượng Cán bộ công chức, đánh giá thực trạng chất lượng Cán bộ công chức cấp huyện tại huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và ề xuất một số giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để nâng cao chất lượng nâng cao chất lượng Cán bộ công chức cấp huyện, huyện Vụ Bản,&#...