Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi, Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn, Bá Ngọc (2014)

  • Trình bày lý luận về cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng cán bộ công chức. Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.