Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần, Khải Hoàn;  Advisor : Cao, Tô Linh (2013)

  • Trình bày những lý luận chung về tuyển dụng nhân sự trong tổ chức; thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ; định hướng và giải pháp cụ thể để thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại Nghị Huệ.