Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2014)

 • Nêu vai trò của nước trong cuộc sống, xác định nước sạch, độ dẫn điện của nước, sơ đồ tổng quát. Khảo sất các linh kiện điện tử. Thiết kế mạch đo điện trở nước gồm thiết kế và phân tích nguyên lý hoạt động sơ đồ khối chi tiết, sơ đồ nguyên lý mạch.

 • Thesis


 • Authors : Dương Văn Bộ;  Advisor : Hoàng Thị Thu Hương (2015)

 • Nêu mối quan hệ giữa chất lượng môi trường nước và quần xã sinh vật nước ngọt, sinh vật chỉ thị, mô hình sinh thái. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá chất lượng nước sông Cầu dựa trên các chỉ tiêu hóa lý, phân loại chất luộng thủy vực dựa chỉ số sinh học, phát triển mô hình cây phân loại cho đánh giá chất lượng nước sông Cầu,..

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Trang;  Advisor : Lý Bích Thủy (2015)

 • Tổng quan về quá trình khử trùng, vi sinh vật trong nước cấp và hệ thống nước cấp từ nguồn nước sông Đà tại Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu dư lượng chát khử trùng trong nước cấp, nồng độ các sản phẩm phụ từ quá trình khử trung nước cấp,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn A Lăng;  Advisor : Hoàng Thị Thu Hương (2015)

 • Nêu hiện trạng phú dưỡng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phú dưỡng, các chỉ số đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng, giới thiệu hệ thống hồ Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá đặc tính ô nhiễm và phân loại mức chất lượng nước trên các hồ, phân loại mức độ phú dưỡng của các hồ, lựa chọn các chỉ số đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng, đ...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trường Huynh;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2007)

 • Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và chất lượng nước sông Nhuệ-Đáy. Phương pháp mô hình để nghiên cứu chất lượng nước mặt. Cơ sở lý thuyết và ứng dụng mô hình QUAL2K để dự báo chất lượng nước sông Nhuệ-Đáy. Đề xuất các biện pháp quản lý và dự báo chất lượng nước sông Nhuệ-Đáy