Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Xuân Tùng (2015)

  • Giới thiệu chung về cấu hình bảo vệ của đường dây tải điện. Phương pháp tính toán tổng trở của đường dây truyền tải điện. Phân tích ảnh hưởng của tổng trở tương hỗ trên đường dây song song đến sự làm việc của bảo vệ khoảng cách và các giải pháp. Mô phỏng kiểm chứng.

  • Thesis


  • Authors : Lê Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

  • Đánh giá tiềm năng gió tại các tỉnh Duyên Hải miền nam Việt Nam. Ứng dụng phần mềm phân tích dự án năng lượng sạch Retscreen để phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính, kỹ thuật và xã hội của dự án phong điện 1 Bình Thuận. So sánh đánh giá giữa nhà máy phong điện 1 Bình Thuận và nhà máy nhiệt điện than Nông Sơn.