Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Hồng Loan;  Advisor : Trần Đình Long (2010)

 • Tổng quan về xây dựng và phát triển thị trường điện lực Việt Nam. Vai trò của giá điện trong thị trường điện lực cạnh tranh. Nghiên cứu, tính toán, xác định khung giá điện các loại nhà máy điện trong điều kiện thị trường phát điện cạnh tranh

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2011)

 • Trình bày bối cảnh hình thành và phát triển thị trường điện Việt Nam. Nghiên cứu về tái cấu trúc ngành điện tương ứng với các cấp độ phát triển của thị trường điện. Cơ cấu giá điện trong thị trường điện cạnh tranh. Áp dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện trong hệ thống điện Việt Nam

 • Thesis


 • Authors : Đặng Văn Hai;  Advisor : Lã Văn Út (2011)

 • Trình bày những vấn đề tổn thất điện năng và bài toán bù kinh tế trong lưới phân phối. Phương pháp tính toán lựa chọn vị trí, dung lượng bù tối ưu và vấn đề điều khiển thiết bị bù nâng cao hiệu quả giảm tổn thất điện năng. Tính toán bù kinh tế cho lưới điện phân phối huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Cảnh;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2010)

 • Trình bày một số vấn đề về thị trường điện cạnh tranh, thực trạng thị trường điện Việt Nam. Lộ trình hình thành và một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến phát triển thị trường điện cạnh tranh ở Việt Nam. Giá điện và một số phương pháp tính giá điện hiện nay.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Dũng;  Advisor : Phạm Văn Hòa (2006)

 • Trình bày các vấn đề về chất lượng điện năng. Giới thiệu chung về kinh tế xã hội quận Cầu Giấy. Hiện trạng điện lực Cầu Giấy chất lượng điện năng và các biện pháp giải quyết. Các biện pháp giảm tổn thất điện năng cho các lộ chính có tổn thất cao. Nâng cao cấp điện áp và bù công suất phản kháng.

 • Thesis


 • Authors : Yathotou Va;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2008)

 • Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất điện năng. Vấn đề tự động hoá và điều chỉnh trong hệ thống điện. Vấn đề ổn định điện áp máy phát và hệt hống điều khiển kích từ máy phát. Ưngs dụng Matlab-simulink mô hình hoá hệ điều khiển kích từ thuỷ điện Hoà Bình