Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Thu Hằng;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

  • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, sụt giảm ngắn hạn và các đặc trưng của nó. Trình bày mô hình tính toán sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải; đánh giá Voltage Sags cho lưới điện truyền tải 220KV khu vực miền Bắc của hệ thống điện Việt Nam.