Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quốc Lực;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2013)

  • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Nêu hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ số đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá trên lưới phân phối có xét đến thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo sụt giảm điện áp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên lưới phân phối.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Hoàng Nam;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2010)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Giới thiệu phương pháp đa hồi quy và phần mềm Simple_E. Áp dụng phương pháp đa hồi quy vào dự báo nhu cầu điện năng thành phố Vinh từ năm 2010 đến 2020

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Linh;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2008)

  • Trình bày hiện trạng và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật lưới điện Quận Đống Đa; Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng của hệ thống cung cấp điện cho Quận Đống Đa. Đánh giá kết quả khi bù công suất phản kháng và đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng dao động điện áp trong qua trình qua độ khi đóng cắt tụ bù.