Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Ngọc Uyển;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

 • Trình bày sự ảnh hưởng của công suất đơn vị tổ máy phát điện đến độ tin cậy hệ thống điện và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong hệ thống điện, các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy phát điện trong nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện, bài toán luồng trên graph, áp dụng tính độ tin cậy của hệ thống điện phức tạp, xây dựng dãy xác suất phát công suất của các tổ máy trong...

 • Thesis


 • Authors : Nghiêm Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2004)

 • Giới thiệu quy hoạch hệ thống năng lượng, hệ thống điện và hệ thống nguồn, các vấn đề liên quan khi lập quy hoạch nguồn điện, nguồn điện độc lập, phân tán trong quy hoạch nguồn điện và định hướng phát triển điện lực, điện lực Việt Nam, điện lực miền Bắc, các loại nguồn phân tán, tổng quan và ứng dụng, tính toán xây dựng trạm thuỷ điện

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Đức Giỏi;  Advisor : Trần, Văn Thịnh (2017)

 • Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng điều hòa bậc cao (sóng hài). Giới thiệu các bộ sóng và chức năng, nguyên lý làm việc và ứng dụng của bộ lọc tích cực trong hệ thống điện. Mô phỏng bộ lọc tích cực bằng phần mềm matlab. So sánh hiệu quả, giá trị kinh tế của bộ lọc tích cực với các bộ lọc khác.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hưng;  Advisor : Nguyễn Đình Thắng (2014)

 • Phân tích chọn phương án thiết kế và tính toán cách điện. Cấu tạo chung của máy cắt 110kv Siemens (3AP1FG). Thiết kế bộ truyền động. Tính toán mạch vòng dẫn điện. Lựa chọn và tính toán buồng dập hồ quang, quy trình thí nghiệm máy cắt SF6 sau lắp đặt.

 • Thesis


 • Authors : Đàm Tá Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

 • Tìm hiểu về máy phát đồng bộ và hệ thống kích từ. Hệ thống kích từ điển hình và bộ điều chỉnh điện áp AVR. Giới thiệu chung về ổn định hệ thống điện. Các phương pháp chỉnh định bộ PSS. Tính toán áp dụng cho lưới điện phía bắc, khu vực Sơn La.

 • Thesis


 • Authors : Cao Xuân Hoàng;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2014)

 • Giới thiệu tổng quan về tối ưu hóa huy động công suất. Xây dựng chương trình tính toán giải bài toán tối ưu. Thu thập số liệu, tính toán áp dụng cho hệ thống điện Việt Nam. Một số kết quả khi ứng dụng chương trình

 • Thesis


 • Authors : Doãn Thanh Cảnh;  Advisor : Nguyễn Đức Huy (2015)

 • Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu ổn định động của hệ thống điện. Nghiên cứu phương pháp tìm thời gian cắt tới hạn và ứng dụng đánh giá ổn định động cho hệ thống điện mẫu. Ứng dụng mạng nowrron nhân tạo đánh giá độ ổn định quá độ hệ thống điện.