Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Viết Chiến;  Advisor : Đỗ Xuân Khôi (2010)

 • Giới thiệu chung về các thiết bị FACTS sử dụng VSC và mô hình chế độ xác lập của một số thiết bị FACTS. Mô phỏng UPFC trong chế độ xác lập. Đánh giá tác động của UPFC đến chế độ làm việc của lưới điện, áp dụng vào lưới điện 220-500KV miền Bắc.

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Phương;  Advisor : Nguyễn Đình Thắng (2010)

 • Tổng quan về cáp ngầm điện lực. Kỹ thuật lắp đặt và vận hành cáp ngầm sử dụng cách điện XLPE trong lưới điện trung áp. Áp dụng tính toán thiết kế lắp đặt và vận hành cho hệ thống cáp ngầm trong lưới điện trung áp của thành phố Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Phúc;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét phân bố sự cố ngắn mạch theo vùng và thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới truyền tải 220kV - 500kV có xét đến p...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Huyền My;  Advisor : Trần Bách (2011)

 • Trình bày tổng quan về lưới phân phối. Phương pháp bù công suất phản kháng để giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối. Ứng dụng chương trình PSS/ADEPT tính toán bù công suất phản kháng cho lưới điện 10KV sau thanh góp kim động.