Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Phạm Văn Tiến (2014)

 • Tìm hiểu hệ thống RFID, các chuẩn RFID sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới. Mã hóa, giải mã, lập trình mã hóa Manchester. Thiết kế và thi công bộ đọc reader. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự. Đánh giá kết quả của hệ thống và hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Cường;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2012)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Tính cần thiết của việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối Wimax di động. Tình hình tiêu chuẩn hóa thiết bị đầu cuối Wimax di động. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối Wimax tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Trung Thành;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Trình bày về hệ thống thông tin quang WDM. Công nghệ truyền số liệu trong mạng toàn quang. Điều khiển trong mạng IP/WDM. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong mạng IP/WDM. Phát triển mạng truyền dẫn thế hệ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Thanh Hải;  Advisor : Phạm Minh Hà (2008)

 • Tổng quan về mạng di động, chuẩn hoá mạng di động 4G dựa trên 3G. Giới thiệu mạng di động 4G, các công nghệ quan trọng áp dụng cho 4G.

 • Thesis


 • Authors : Phan Đức Chính;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2008)

 • Tổng quan về hệ thống điều chế đa sóng mang trực giao ( OFDM ), kỹ thuật đa anten phát và đa anten thu (MIMO). Hệ thống công nghệ không dây băng rộng di động ( WiMax) thiết kế và triển khai tại Huế của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.