Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đức Thuận;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Trình bày tổng quan về chuyển mạch nhãn da giao thức; chất lượng dịch vụ và kỹ thuật lưu lượng trong MPLS; GMPLS

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phúc;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2004)

 • Giới thiệu mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềm, đặc điểm và kiến trúc mạng NGN, các giao thức báo hiệu và điều khiển trong hệ thống chuyển mạch mềm, giao thức báo hiệu giữa chuyển mạch mềm và mạch báo hiệu số 7, mô hình giao tiếp dịch vụ và phát triển ứng dụng trong hệ thống chuỷên mạch mềm, giới thiệu giải pháp Surpass của Siemen và tình hình triển khai mạng NGN ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Phương;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản của NGN ứng dụng trong công nghệ MPLS để cung cấp các dịch vụ viễn thông

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2011)

 • Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.