Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Minh;  Advisor : Phạm Công Hùng (2004)

 • Trình bày các vấn đề cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý, mô hình quản lý trên mạng Corba, tổ chức mạng TMN, vấn đề triển khai MTN vào mạng viễn thông Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Lan;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

 • Nghiên cứu về các công nghệ chủ chốt sử dụng trong mạng NGN và cấu trúc thực tiễn mạng NGN của VNPT

 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Tú;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

 • Nêu ra các vấn đề cơ bản về định tuyến, cùng với kỹ thuật định tuyến trong một số mạng điển hình, các thuật toán định tuyến.

 • Thesis


 • Authors : Tạ Quang Việt;  Advisor : Trần Văn Cúc (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng thế hệ sau; Kiến trúc mạng NGN và dịch vụ; Công nghệ mạng lõi trong NGN; Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN và thực trạng triển khai mạng NGN tại Việt nam.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Phúc;  Advisor : Phạm Minh Việt (2011)

 • Giới thiệu về công nghệ mạng riêng ảo VPN. Các giao thức định đường hầm lớp 2. Giao thức bảo mật IPSEC. Triển khai IPSEC VPN trên thiết bị router cisco