Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Sỹ Hiệp;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

  • Giới thiệu chung về nhịp tim, phương pháp xác định nhịp tim. một số thiết bị điện tử đo nhịp tim trên thị trường, về kit vi điều khiển arduino. Thiết kế hệ thống đo nhịp tim

  • Thesis


  • Authors : Lê Bá Tiệp;  Advisor : Bùi Việt Khôi (2010)

  • Giới thiệu tổng quan hệ thống DataCenter. Phân tích các công nghệ sử dụng và tính toán các tham số kỹ thuật từng thành phần trong hệ thống DataCenter. Hiện trạng các dịch vụ ứng dụng DataCenter trên mạng NGN tập đoàn VNPT. Đánh giá khả năng thống nhất các trung tâm dữ liệu nhằm tối ưu cung cấp dịch vụ trên mạng NGN của VNPT