Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lưu Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hữu Tùng (2005)

 • Xây dựng phương án sử dụng hơi hiệu quả cho các công đoạn cô đặc, gia nhiệt và nấu đường. Khảo sát một số sơ đồ sử dụng hơi tiêu biểu của các nhà máy đường. Đề xuất phương án sử dụng hơi hợp lý cho các công đoạn cô đặc, gia nhiệt và nấu đường của nhà máy đường Lam Sơn 1, Thanh Hoá

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đỗ Quyên;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2005)

 • Nghiên cứu và sản xuất xăng pha cồn công nghiệp. Khảo sát các chỉ tiêu của xăng pha cồn. Nghiên cứu các phụ gia chống hiện tượng tách pha. Khảo sát khói thải và tiêu tốn xăng pha cồn sử dụng trong động cơ đốt trong

 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Dương;  Advisor : Lê Xuân Thành (2005)

 • Giải quyết vấn đề tạo ra sản phẩm Fe3O4 để sử dụng cho mục đích khoan thăm dò khai thác dầu khí nhằm nâng cao khả năng loại bỏ H2S, giảm chi phí khoan khai thác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời sử dụng có hiệu quả chất thải của các nhà máy mạ tráng kẽm, tránh lãng phí và cũng giảm ô nhiễm môi trường

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Trần Hưng;  Advisor : Định Thị Ngọ (2005)

 • Chế tạo bitum từ cặn dầu bằng phương pháp oxy hoá và tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình này. Các chất hoạt động bề mặt và các điều kiện thích hợp để sản xuất nhũ tương bitum từ bitum cặn dầu

 • Thesis


 • Authors : Phan Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Đình Tuyến (2008)

 • Trình bày đặc trưng và tính chất vật liệu Nanozeolit biến tính ưa hữu cơ Y/SBA-15, ZSM5/SBA-15. Giới thiệu vật liệu có độ axit lớn và độ bền thuỷ nhiệt cao có thể được tổng hợp trong môi trường axit mạnh để hình thành các mầm zeolit. Sử dụng phương pháp vi sóng để kết tinh. Sử dụng nguồn Silic từ thuỷ tinh lỏng và dich triết từ vỏ trấu Việt Nam.