Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Trần, Viết Tiệp;  Advisor : Đặng, Việt Hưng (2018)

  • Tổng quan cao su thiên nhiên, kết cấu chống rung, vật liệu chống rung trên cơ sở cao su. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng lưu hóa của cao su, các thông số ảnh hưởng đến tính chất cơ lý cao su, tính chất lão hóa nhiệt và tải trọng động, các tính chất tổng hợp.