Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Công;  Advisor : Trần Văn Thắng (2015)

 • Khái quát về nước thải công nghiệ in, về công ty TNHH MTV in Tiến Bộ và hiện trạng vấn đề xử lý nước thải tại công ty. Nêu các phương pháp xử lý nước thải. Thực nghiệm hóa chất sử dụng, thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm nghiên cứu xử lý nước thải phân xưởng chế bản bằng keo tụ, đề xuất thiết kế thiết bị keo tụ làm việc gián đoạn.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Việt Cường;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2015)

 • Sơ lược về ngành giấy, về công ty cổ phần giấy An Hòa, quá trình sản xuất bột giấy, nước thải quá trình sản xuất bột giấy và các đặc tính của nước thải. Nêu các thông số đặc trưng của nước thải, nêu trình tự các bước tiến hành thực nghiệm nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh. Đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện của quá trình xử lý đến các đặc trưng của nước thải,.....

 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Khôi;  Advisor : Vũ Thị Phương Anh (2009)

 • Lịch sử phát triển của ngành giấy. Nêu hiện trạng sản xuất giấy tại cơ sở sản xuất giấy Bình Minh; đánh giá tác động của sản xuất tới môi trường; các tiêu chí đánh giá chất lượng nước. Các phương pháp xử lý nước thải, tính toán và nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ.

 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Dũng;  Advisor : Trần Văn Thắng (2009)

 • Khái quát về nước thải công nghiệp in. Nêu các phương pháp xử lý nước thải như phương pháp cơ học, hoá học, hoá lý. Lựa chọn công nghệ xử lý; thực nghiệm hoá chất sử dụng và thiết bị thí nghiệm, mô tả thí nghiệm và thảo luận kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Dũng;  Advisor : Trần Văn Thắng (2009)

 • Khái quát về nước thải công nghiệp in. Nêu các phương pháp xử lý nước thải như phương pháp cơ học, hoá học, hoá lý. Lựa chọn công nghệ xử lý; thực nghiệm hoá chất sử dụng và thiết bị thí nghiệm, mô tả thí nghiệm và thảo luận kết quả.