Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Minh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2015)

 • Giới thiệu về vật liệu mao quản trung bình, các vật liệu mao quản trung bình điển hình, phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả đánh giá độ bền nhiệt của vật liệu m-SZ-T trước khi oxophotphat hóa, một số đặc trưng khác của xúc tác m-SZ,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nghĩa;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2015)

 • Giới thiệu nguyên liệu vỏ trấu và metacaolanh, meso-zeolit Y, quá trình alkyl hóa hợp chất thơm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tổng hợp vật liệu meso-zeolit Y từ tro trấu, một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp meso-zeolit Y từ tro trấu, hoạt tính xúc tác của meso zeolit Y trong phản ứng alkyl hóa.

 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Trịnh Xuân Bái; Tạ Ngọc Đôn (2018)

 • Tổng quan vật liệu mao quản cơ kim, vật liệu mao quản cơ kim ZIF-8. Các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, của quá trình khuấy trộn giai đoạn kết tinh, của thời gian kết tinh, nhiệt độ kết tinh,...