Thông tin tài liệu


Title: Lập trình gia công chi tiết thép 45 có bề mặt phức tạp trên máy phay CNC.
Authors: Phan Văn Liên
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Thép; Gia công
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về điều khiển số và lịch sử phát triển của máy CNC; Lập trình trên máy phay CNC; Giới thiệu trung tâm gia công TNV - 40A; Ứng dụng phần mềm MASTERCAM gia công chi tiết thép 45 có bề mặt phức tạp trên máy Phay CNC TNV- 40A.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4035
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272630-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272630.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.