Thông tin tài liệu


Title: Tạo hình các bề mặt phức tạp và gia công trân máy cắt dây tia lửa điện.
Authors: An Quốc Khánh
Advisor: Phạm Văn Lang
Bành Tiến Long
Keywords: Tia lửa điện; Gia công; Máy cắt
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các nguyên lý gia công tạo hình bề mặt; tổng quan công nghệ gia công tia lửa điện; năng suất gia công; các phương pháp, hiện tượng xấu khi gia công tia lửa điện. Nêu cơ sở lý thuyết và lựa chọn các thiết bị thí nghiệm. Nghiên cứu chất lượng bề mặt chi tiết gia công trong cắt dây tia lửa điện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4037
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272682-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 138,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272682.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.