Thông tin tài liệu


Title: Xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công thép hợp kim trên máy phay CNC.
Authors: Nguyễn Văn Quê
Advisor: Nguyễn Trọng Hiếu
Keywords: Máy phay; Thép hợp kim; Gia công; Cắt
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4042
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272766-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 201,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272766.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.