Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tạo hình bề mặt bánh răng côn xoắn và giải pháp nâng cao chất lượng bề mặt răng côn xoắn khi gia công.
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Bánh răng côn; Tạo hình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bánh răng côn răng xoắn và tính toán các thông số hình học của bộ truyền bánh răng côn răng xoắn. Tạo hình bề mặt biến dạng, tính toán thiết kế đầu giao gia công bánh răng côn răng xoắn hệ GLEASION.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4043
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272770-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272770.pdf
    Restricted Access
  • Size : 46,26 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.