Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa kết cấu máy công cụ chế tạo bằng phương pháp hàn.
Authors: Nguyễn Văn Hoan
Advisor: Hoàng Vĩnh Sinh
Keywords: Máy công cụ; Tối ưu hóa; Hàn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về độ cứng của kết cấu máy và tiêu chuẩn về kích thước và độ bền của mối hàn. Nêu ảnh hưởng của mối hàn đến kết cấu căn bản trong chi tiết chính của máy công cụ. So sánh và đánh giá chỉ tiêu động học của kết cấu máy hàn thép và kết cấu máy gang đúc. Cải thiện độ cứng động của kết cấu dầm ngang hàn thép và kiểm bền mối hàn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4061
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272862-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272862.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.