Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động học, động lực học trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu Hexapod
Authors: Nguyễn Tiến Thịnh
Advisor: Tạ Khánh Lâm
Nguyễn Hồng Thái
Keywords: Máy phay; Động lực học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu Hexapod. Phân tích động học trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu Hexapod. Giới thiệu bài toán động lực học.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4068
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295254.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295254-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 234,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.