Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu dao phay ngón và thực nghiệm gia công tạo hình bằng dao phay ngón trên máy phay CNC 3 trục.
Authors: Đặng Văn Hòa
Advisor: Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Dao phay; Máy phay; Gia công
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phay và dao phay, công nghệ gia công trên máy phay CNC, mô hình quá trình cắt khi phay, các đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón 43. Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số dụng cụ đến chất lượng tạo hình bề mặt không gian.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4073
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273061-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273061.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.