Thông tin tài liệu


Title: Các công nghệ truyền hình di động và giải pháp truyền hình di động trên mạng 3G
Authors: Phan Thị Kim Hoa
Advisor: Phan Thị Kim Hoa
Keywords: Truyền hình di động; Công nghệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về đề tài. Tổng quan về truyền hình di động. Các tiêu chuẩn Streaming và đa phương tiện di động. Mạng 3G và tình hình triển khai ở Việt Nam. Truyền hình di động sử dụng công nghệ 3G. Xây dựng ứng dụng truyền hình di động. Tổng kết và đánh giá
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/411
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253587.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253587-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 106,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.