Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp Private Cloud trong môi trường doanh nghiệp.
Authors: Phan Anh Quân
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Keywords: Điện toán đám may
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về Cloud Computing; giải pháp Private Cloud; kết luận và hướng phát triển.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4164
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272321-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 230,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272321.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.