Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên dạy thực hành nghề Cơ khí chế tạo hệ cao đẳng nghề tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Khang
Keywords: Giảng viên; Năng lực; Trường đại học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề. Nêu thực trạng đội ngũ giảng viên dạy thực hành cơ khí chế tạo tại trường Đại học Công Nghiệp Việt - Hung. Đề xuất một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên dạy thực hành nghề cơ khí hệ cao đẳng nghề tại trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4172
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272485-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 232,17 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272485.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.