Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu vấn đề phân chia lực phanh trên các cầu theo định hướng thực thi tiêu chuẩn ECE R13 cho đoàn xe không bố trí ABS.
Authors: Nguyễn Ngọc Hiển
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Phanh; Lực
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về đoàn xe; Tìm hiểu và giải thích các tiêu chuẩn ECE R13 cho đoàn xe; Cơ sở lý luận sự phân chia lực phanh trên các cầu của đoàn xe; tính toán ví dụ cụ thể cho đoàn xe bán rơmooc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4185
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272368-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272368.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.