Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc quay dẫn hướng bánh xe cầu sau đến chuyển động của ô tô loại M1.
Authors: Trần Văn Tưởng
Advisor: Hồ Hữu Hải
Keywords: Ô tô; Chuyển động; Bánh xe
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Mô hình mô phỏng chuyển động của ô tô trong môi trường MATLAB-SIMULINK; Mô phỏng khảo sát ảnh hưởng của góc quay dẫn hướng bánh xe cầu sau đến chuyển động của ô tô.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4206
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272588-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272588.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.