Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát và tính toán động lực học hệ thống dẫn động phanh ô tô bằng khí nén.
Authors: Đỗ Văn Trực
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Phanh; Hệ thống dẫn động; Khí nén
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết động lực dẫn động phanh khí nén; Mô phỏng và tính toán động lực học hệ thống dẫn động phanh khí nén; Khảo sát một số thông số ảnh hưởng đến thời gian chậm tác dụng của hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4207
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272589-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272589.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.