Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động lực học hệ thống truyền lực có truyền động thủy lực.
Authors: Phan Quang Mạnh
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Động cơ đốt trong; Động lực học; Truyền động thủy lực
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống truyền lực có truyền động thủy lực. Đồng bộ hóa đặc tính động cơ đốt trong và biến mô thủy lực. Khảo sát đặc tính động lực học của xe Camry 2007.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4216
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272696-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272696.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.