Thông tin tài liệu


Title: Lập mô hình động lực học ô tô một dãy tuyến tính.
Authors: Ngô Văn Hoa
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Ô tô; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động lực học ô tô. Lý thuyết mô hình động lực học ô tô. Nêu cơ sở lý thuyết lập mô hình động lực học tuyến tính ô tô.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4220
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272774-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 161,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272774.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.