Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động lực học ô tô tăng tốc và quay vòng bằng mô hình động lực học một dãy phi tuyến.
Authors: Hà Quốc Lịch
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Ô tô; Động lực học; Mô hình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động lực học ô tô. Lý thuyết mô hình động lực học ô tô. Mô hình một dãy. Khảo sát động lực học quá trình tăng tốc
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4221
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272775-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272775.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.