Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động lực học phanh ô tô khi quay vòng bằng mô hình một dãy phi tuyến.
Authors: Giang Văn Tiến
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: Ô tô; Phanh; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phanh ô tô. Lý thuyết mô hình động lực học phanh và hiệu quả phanh. Mô hình một dãy phi tuyến động lực học phanh ô tô. Khảo sát động lực học quá trình phanh ô tô.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4222
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272776-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272776.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.