Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ảnh hưởng của điều hòa lực phanh tới hiệu quả phanh bằng mô hình động lực học ô tô 1/2.
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Phanh ô tô; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phanh ô tô. Nêu lý thuyết mô hình động lực học phanh và phanh hiệu quả. Phân tích mô hình một dãy phi tuyến động lực học phanh ô tô.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4223
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272798-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 107,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272798.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.