Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ảnh hưởng của hệ số bám đến hiệu quả phanh bằng mô hình động lực học 1/2.
Authors: Trần Văn Ngọc
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Phanh ô tô; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động lực và hiệu quả phanh ô tô. Lý thuyết mô hình động lực phanh và phanh hiệu quả. Mô hình một dãy phi tuyến động lực học phanh ô tô.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4229
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272843-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 103,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272843.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.