Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hoá và mô phỏng hệ truyền động điện cho ô tô điện sử dụng 4 động cơ đặt trong bánh xe.
Authors: Nguyễn Ngọc Tuấn
Advisor: Dương Ngọc Khánh
Keywords: Ô tô; Truyền động điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ô tô điện, hệ thống động lực điện trên ô tô, tình hình nghiên cứu trên thế giới, nghiên cứu và phát triển của ô tô điện trong nước. Xây dựng mô hìn mô phỏng hệ truyền động của ô tô điện sử dụn 4 động cơ đặt trong bánh xe. Đề xuất bộ điều khiển hỗ trợ chuyển động quay vòng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4236
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272960-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272960.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.