Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chức năng vi sai trong vấn đề điều khiển động lực học ô tô.
Authors: Đặng Thế Dũng
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Ô tô; Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vi sai, vi sai truyền thống, vi sai điều khiển động lực học ô tô.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4238
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272978-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272978.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,85 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.