Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mối quan hệ không thứ nguyên của các thông số hình học và động học đến khả năng trao đổi năng lượng của tổ hợp cánh roto.
Authors: Nguyễn Tuấn Vinh
Advisor: Nguyễn Thế Mịch
Keywords: Năng lượng gió; Hình học; Động học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về năng lượng gió. Xây dựng mối quan hệ không thứ nguyên của các thông số hình học và động học đến khả năng trao trổi năng lượng của tổ hợp cánh roto. Đánh giá ảnh hưởng của các mối quan hệ không thứ nguyên của các thông số hình học và động học đến khả năng trao đổi năng lượng tổ hợp cánh roto công suất 20kw.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4243
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273064-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 84,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273064.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,84 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.