Thông tin tài liệu


Title: NGHIÊN CỨU BIẾN DẠNG TẠO HÌNH KHỚP NỐI CHỮ THẬP BẰNG CÔNG NGHỆ ÉP CHẢY NGANG.
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Lê Thái Hùng
Keywords: Vật liệu; Tạo hình; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ ép chảy ngang. Lý thuyết về ảnh hưởng của yếu tố đến quá trình ép chảy. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép chảy ngang khớp nối chữ thập bằng phần mềm Deform3D. Thực nghiệm chế tạo khớp nối chữ thập bằng phương pháp ép chảy ngang.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4283
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272984-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 173,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272984.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.