Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của pherit Ni-Zn có cấu trúc nano tinh thể bằng phương pháp đồng kết tủa.
Authors: Đỗ Hoàng Tú
Advisor: Nguyễn Phúc Dương
Keywords: Vật liệu điện tử; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu pherit spinen. Vật liệu pherit spinen có cấu trúc nano. Chế tạo mẫu và khảo sát thực nghiệm. Nêu kết quả đo nhiễu xạ tia X, kết quả phaant ích ảnh SEM, nghiên cứu tính chất từ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4285
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273043-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 201.3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273043.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2.58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.