Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí NO2 trên cơ sở dây nano Tungsten ( WO3) bằng phương pháp mọc trực tiếp.
Authors: Đỗ Đức Đại
Advisor: Nguyễn Văn Hiếu
Keywords: Vật liệu; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cảm biến khí và vật liệu oxit kim loại vonfram. Thực nghiệm, kết quả nghiên cứu chế tạo, hình thái và vi cấu trúc dây nano WO3, kết quả chế tạo và tính chất nhậy khí của dây nano WO3 mọc trên đê Al2O3, trên chip Si.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4286
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273070-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273070.pdf
    Restricted Access
  • Size : 38,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.