Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tách chiết Beta-glucan từ thành thế bào nấm men bia
Authors: Nguyễn Ngọc Sơn
Advisor: Quản Lê Hà
Keywords: Nấm men; Chiết xuất
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nấm men bia, betaglucan, papain; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo luận; Kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4291
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272635-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 241,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272635.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.