Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyến
Authors: Bùi Hải Phong
Advisor: Phạm Hải Đăng
Keywords: Dữ liệu; Trực tuyến; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Cơ sở lý thuyết của luận văn. Xây dựng tầng lưới dữ liệu. Xây dựng tầng ứng dụng. Kết quả và hướng phát triển.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/430
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254948.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254948-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 86,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.