Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo mẫu bằng phay CNC sử dụng đo quét laser 3D.
Authors: Nguyễn Long Lâm
Advisor: Nguyễn Văn Vinh
Keywords: Máy gia công; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ chế tạo nhanh. Tính toán quỹ đạo gia công tập dữ liệu đo quét 3D laser. Xây dựng chương trình gia công phay ứng dụng kết quả đo quét 3D laser. Xây dựng mô hình thực nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ khí chính xác và quang học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4314
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272801-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272801.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.