Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế chế tạo mô đun khống chế nhiệt ứng dụng trong các thiết bị lưu trữ sinh phẩm.
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn Nam Quân
Keywords: Chế phẩm sinh học; Bảo quản; Lưu trữ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tình hình thực tế của hệ thống lưu trữ máu và chế phẩm máu, sự cần thiết phải đưa ra các mô đun thay thế cũng như yêu cầu thiết kế cụ thể. Phân tích yêu cầu bài toán, đưa ra các sơ đồ khối, cơ sở lý thuyết, các thiết kế hệ thống...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4340
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273915-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 371,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273915.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,44 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.